PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ 

Nabízím psychoterapeutické poradenství týkající se širokého spektra nejběžnějších psychických a psychosomatických obtíží. Vycházím z předpokladu, že každou tíživou situaci je možné nějak pochopit, lze k ní zaujmout rozumějící postoj a postupně z ní najít východisko.

Mým úkolem je doprovázet klienta pro určitý úsek jeho života tak, aby svoji životní situaci nahlédl v co největší šíři, tj. i jako šanci ke změně a trvalé naději. Věřím, že v poznání sebe sama nikdy nejsme na konci cesty a že především zvídavost a touha objevovat své možnosti je prvním krokem k uzdravení duše.

Sebepoznání a seberozvoj lze do jisté míry považovat za synonyma každé psychoterapie - je úžasné, že v každé životní etapě se člověk o sobě může něco nového dovědět, co dříve třeba z různých důvodů ještě vidět nemohl. Takové poznání může dát životu nečekaně nový rozměr a rozhled, někdy ho i zcela přesměrovat do netušených končin. I když se člověk cítí psychicky dlouhodobě zcela zdráv, tak není od věci věnovat čas od času trochu úsilí na malou rekapitulaci a nové nadechnutí. Je dobré pokusit se žít v souladu se svým vnitřním založením, či osudem...


Hlavní zásady psychoterapeutické a poradenské práce

1. mlčenlivost - vše, co klient během setkání sdělí, je přísně důvěrné
2. svoboda - klient se sám rozhoduje, jaké téma uzná v danou chvíli za vhodné otevřít, zároveň má právo kdykoli rozhovor ukončit, pokud mu již z nejrůznějších důvodů nevyhovuje
3. respekt - terapeut osobnost klienta, jeho názory a životní postoje akceptuje za všech okolností, není tu od toho, aby klienta hodnotil a jakkoli posuzoval"


Psychoterapeutické poradenství je poskytováno pro klienty z Hradce Králové a blízkého okolí. Poradna se nachází v obci Lochenice dostupné z centra Hradce Králové linkou MHD č. 15.