RADKA BRŮNOVÁ PSYCHOTERAPEUT

Jmenuji se Radka Brůnová. Poskytuji služby psychoterapie a poradenství týkající se širokého spektra psychických a psychosomatických obtíží. Obsluhuji klienty zejména z okresu Hradec Králové, ale přirozeně je rovněž možné sjednat schůzku on-line. V práci s klienty používám také arteterapii.

  • Pražská psychoterapeutická fakulta
  • Pětiletý sebezkušenostní skupinově-komunitní výcvik v daseinsanalytické psychoterapii
  • Daseinsanalytické rozhovory
  • Supervize

Praxi psychoterapie pro klienty z Hradce Králové a okolí provozuji v Lochenicích. 


Daseinsanalýza

Domnívám se, že v určitém ohledu je běžnému klientovi v dobrém slova smyslu jedno, co je daseinsanalýza. Nicméně pro pořádek a podle pravidel považuji zároveň za důležité uvést zde alespoň základní informaci, že se jedná zcela jednoduše o jeden z psychoterapeutických směrů, který u nás patří spíše k těm novějším. Vznikl v minulém století zpočátku především jako vymezení se k o mnoho známější psychoanalýze či Jungově psychoanalytické psychoterapii. Můžeme na něj nahlížet skrze filozofii M. Heideggera, která stojí v jeho pozadí, či stačí si z něj vytáhnout pouze jednu dvě z hlavních myšlenek, kterou je snaha nechat věci být takovými, jakými opravdu jsou, či úzce související snaha dostat se k sobě samým.

Daseinsanalýza by se neměla pokoušet napasovat na klienta nějakou předem danou teorii či hypotézu, která dopředu vidí už i výsledek terapie, ale měla by vycházet pouze z toho, co klient říká a jaká je jeho bezprostřední individuální situace a zkušenost tady a teď. Z toho vyplývá, že také její jedinou "metodou", pokud se to tak vůbec dá říci, je "obyčejný" lidský rozhovor, v němž zásadní roli hrají ne odosobněné a mnohdy třeba i téměř bezobsažné konstrukty nejrůznějších teorií, ale vzájemná interakce dvou konkrétních živých bytostí nahlížejících svět i sebe sama přímo a tak, jací opravdu jsou.

Zájemci o podrobnější informace si mohou přečíst např. "Péči o duši v perspektivách psychoterapie" Jiřího Růžičky či "Skupinovou daseinsanalýzu" Oldřicha Čálka nebo zhlédnout kterýkoli z rozhovorů s Annou Hogenovou např. v tomto videu.

© 2021 Psychoterapie Hradec Králové - Mgr. Radka Brůnová, radkabrunova@seznam.cz, 736190725
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!